Torkladan

Torkladan vinter Torkladan för filtrerpapper har hört till Grycksbo bruk i alla tider. Tillkomsttiden för anläggningen är inte helt säkert belagd. Troligtvis är den byggd något av de första åren på 1900-talet då inskrifter i bjälkar med årtal och namn på olika personer finns bevarat. Såväl exteriört som interiört, är Torkladan karaktärsmässigt oförändrad sedan tillkomsttiden.

Byggnaden, med fasadtäckning bestående av plank, är försett med stora ventilationsöppningar i form av reglerbart ”spjälverk”. Motsvarande funktionsbetingad byggnad finns knappast någon annanstans i Sverige.

Filtrerpapperstillverkningen vid Grycksbo bruk startade år 1815 av Bergsrådet Johan Jacob Munktell i samarbete med kemisten och professorn Jöns Jacob Berzelius. Papperet var av hög kvalitet och Berzelius fäste stor vikt vid att papperet tillverkades i ett klimat där det kunde frysa om vintern så att porerna uppluckrades, att fabriksvattnet var rent och att askhalten var låg. Till filtrerpapperet användes endast den finaste linnelump. Bomullslumpen fick inte ens komma i närheten av tillverkningen.

Efter tillverkning i pappersbruket lastades papperet på hästkärror för transport till Torkladan, där man la arken på stegar för torkning. Där skulle arken ligga cirka ett år innan den kvinnliga personalen kom för att extrahera (släta ut) pappersarken. Arken var efter detta klara att köras ner igen på hästkärra till pappersbruket, för nedskärning till filterpapper och levereras till kunder.

Torkladan fungerar idag som ett arbetslivsmuseum och överläts av Arctic Paper Grycksbo den 5 september 2011 till Grycksbo Gille i syfte att bevaras för eftervärlden.

Visas efter överenskommelse.

För visning ring:
tel. 070- 373 34 49.