Styrelsen 2022

Ordförande

 • Marita Trygg

Sekreterare

 • May Sjödahl

Kassör och vice ordförande

 • Willy Åsen

Ledamöter

 • Berit Gatu
 • Gunvor Leander
 • Ulla Kvist
 • Stina Ryman

Suppleanter

 • Margareta Svensson
 • Britt-Inger Jonsson
 • Christina Hedman
 • Erika Ängsås, vice sekreterare
 • Jonny Birgersson