Grycksbo Gille

Hembygdsföreningen Grycksbo Gille bildades den 11 maj 1987. Ett motto för föreningen är ”för bruket och bygden”. Grycksbo Gilles förste ordförande var Stig Jonsson.

hus_ext_sid5.tiffEn betydelsefull anledning till att föreningen kom i gång var att man önskade bevara Stora Fabriken, som hotades av rivning på grund av pappersbrukets expansionsplaner.

Stora Fabriken som uppfördes 1799 inrymde från början ett ylleväveri och sedermera arbetarbostäder.

dor2Redan under första verksamhetsåret fick föreningen omkring 250 medlemmar. Nuvarande medlemsantal är omkring 400.

En mängd aktiviteter har genomförts under årens lopp. Gillet anordnar, som exempel, varje år en dramatiserad historisk vandring efter Gamla Fruns väg samt en populär julmarknad.

Medlemsbladet ”Från Bruk och Bygd” utkommer två gånger per år

Vill du bli medlem?

Ta kontakt med oss via mail
grycksbogille@telia.com

Årsavgiften är för enskild medlem 150 kr,
för familj 200 kr.

Bankgiro 5107-6339

Bokning av festsal, café och bagarstuga kan göras på telefon: 070–373 34 49.

Välkommen!