Arbetsgrupper

Ett antal arbetsgrupper med olika ansvarsområden har under årens lopp varit verksamma i föreningen. De i dag aktiva arbetsgrupperna är fotogruppen, traditionsgruppen, fornminnesgruppen, bagarstugegruppen, trädgårdsgruppen och köksgruppen.

Fotogruppen

hus_svAnsvarar för föreningens fotosamling, som omfattar såväl äldre som nyare grycksbobilder. Sedan 1989 står fotogruppen bakom den årliga utgivningen av en populär almanacka med bilder på personer och byggnader från det gamla Grycksbo.

 

Traditionsgruppen

MINOLTA DIGITAL CAMERASer till att föra vidare tre mycket gamla grycksbotraditioner, nämligen trettondagsaftonens stjärngossevandring, julgransutdansning på tjugondag Knut med tomtar och godispåsar samt midsommarfirande, som inleds med kransbindning i Nisserska parken och fullföljs med majstångsresning på samma plats.

Fornminnesgruppen

Inventerar traktens fornlämningar och anordnar vandringar i områden där fornminnen av olika slag förekommer.