Renoveringen

1992 utsågs Anna-Lisa Johansson till ordförande för Grycksbo Gille. Under hennes ledning har det omfattande arbetet med att flytta och renovera Stora Fabriken fullföljts.

renovering31996 flyttades den anrika byggnaden ett hundratal meter över ån och vägen till sin nuvarande plats, och renoveringen tog vid med tillämpning av gammaldags hantverksmetoder. Därvid fick murare, snickarlärlingar och målare möjlighet att lära sig gamla tekniker och hantverk. Många frivilliga krafter medverkade också till Stora Fabrikens pånyttfödelse.

 

Erenovering1konomiskt stöd erhölls från bl a stat och kommun, Grycksbo Bruk och Wallenbergsstiftelsen. Vid invigningen i juni 2002 stod Stora Fabriken färdigrenoverad, väl motsvarande de krav som kan ställas på ett levande kulturhus.

renovering2Från och med 2002 benämns huset
Stora Fabriken Grycksbo Hembygdsgård